Tag Archives: tướng mới liên minh

DEBET – Tướng Mới Liên Minh Huyền Thoại Mùa Thứ 12

Những vị tướng liên minh nằm trong danh sách làm lại mùa 12 mới nhất

Hàng năm việc cập nhật lại danh sách tướng cũ là vô cùng cần thiết để tránh việc tồn động những vị tướng quá cũ, bộ kỹ năng kém hoặc không còn hợp meta. Đây là việc nên làm nhằm đem lại những tướng mới liên minh đã bị nhiều game thủ quên lãng, nãy[…]